Teràpies a Granollers i Barcelona
611002896
enricaguilar@copc.cat

Psicologia / EMDR

Psicologia, EMDR, Sexologia, Realitat Virtual

La teràpia és un espai per a reflexionar sobre les qüestions que et preocupen o et generen malestar. Iniciar una teràpia ja suposa un repte, ja que comporta que s’han fet els primers passos per a afrontar dificultats i/o pors. Un/a va intuint que les situacions, que ha evitat en el temps li han suposat més problemes, més aïllament i més desconnexió aconsegueixo mateix.

EMDR
En la dècada dels 80, Francine Shapiro, psicòloga nord-americana, va descobrir que els moviments oculars voluntaris reduïen la intensitat del malestar dels pensaments negatius.
En el procés amb EMDR, el terapeuta se centra amb el pacient per a identificar un problema específic. El pacient explica l’episodi traumàtic, a partir del qual és guiat pel terapeuta perquè seleccioni els aspectes rellevants i que més l’angoixen . Mentre el pacient fa moviments oculars (o qualsevol altra estimulació bilateral) se li demana que tingui la imatge del record traumàtic present.
Tipus d’estimulació bilateral:
• a) Visual: el pacient mou els ulls d’un costat a l’altre guiat pel terapeuta.
• b) Auditiva: el pacient escolta sons alternats en totes dues oïdes.
• c) Kinestésica: el terapeuta tusta suaument i en forma alternada sobre les mans o les espatlles del pacient.
Això facilita la connexió entre els dos hemisferis cerebrals aconseguint el processament del record traumàtic i disminueix el malestar emocional.
El terapeuta guia el procés, prenent decisions clíniques sobre la direcció que ha de seguir la intervenció. La finalitat és que el pacient processi la informació sobre l’incident traumàtic, portant-lo a una “resolució adaptativa”, que suposa
• a) una reducció dels símptomes.
• b) un canvi en les creences.
• c) la possibilitat de funcionar millor en la vida quotidiana.

Extret de la web de l’Associació Espanyola de EMDR

Atenció Plena, mindfulness

Kabat-Zinn introdueix el concepte “recorporizarnos”. “El camí per a arribar a ell (mindfulness) en qualsevol moment, passa pel nostre cos, la nostra ment i la nostra respiració.”1
Suposa recuperar les sensacions corporals, la capacitat de conèixer els estímuls propioceptius (símptomes físics), el que s’han considerat de segon nivell davant dels processos mentals i cognitius, i sentir el cos com una totalitat, sense parts fragmentades o aïllades.
“Els símptomes físics són missatges enviats pel nostre cos, que ens permeten saber com estàs i quines són les teves necessitats. () Aprendre a escoltar el nostre cos és un requisit fonamental per a augmentar la nostra salut i millorar la nostra qualitat de vida”2
Mindfulness es pot entendre com un procés amb dos components, que implica l’autoregulació de l’atenció “perquè es mantingui en l’experiència immediata” i orientar l’experiència amb “curiositat, obertura i acceptació”

1 Kabat-Zinn, Jon. 2016. Viure amb plenitud les crisis. Barcelona: Kairós. pàg.48
2 Kabat-Zinn, Jon. 2016. Viure amb plenitud les crisis.. Barcelona: Kairós. pàg.64